Telefon
Facebook
WhatsApp
İnstagram

Kronik Orta Kulak İltihabı

Kronik Orta Kulak İltihabı

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabı nedir?

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabı, kulak zarı arkasında orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Akut başlangıçlı orta kulak iltihapları tedavi edilmediğinde, veya yetersiz tedavi edildiğinde müzminleşerek orta kulak içindeki ve çevresindeki dokularda kronik iltihaplanmaya yol açar. Orta kulaktaki kronik iltihaba bağlı olarak da kulak zarında delinme ve orta kulak kemikçiklerinde (örs, çekiç, üzengi) harabiyet görülür.

Kolesteatomlu kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabı nedir, nelere yol açabilir?

Kolesteatom, kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabının bir çeşididir ve kulak zarının orta kulak boşluğuna çökmesi ve cep oluşturması sonucu oluşan bir kitledir. Kolesteatom büyürken etraf dokulara zarar verir. Orta kulak kemikçiklerini eriterek ve iç kulağı dolaylı yoldan etkileyerek işitmede azalmaya, yine iç kulağı etkileyerek baş dönmesine, nadiren de yüz felci gibi ciddi problemler oluşturabilir. Orta kulağın beyinle yakın komşuluğu nedeniyle de yine çok nadiren beyin apsesi, menenjit gibi beyinle ilgili komplikasyonlar görülebilir.

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabının belirti ve bulguları nelerdir?

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihaplarında kulak akıntısı, işitme azlığı ve baş dönmesi en sık görülen belirtilerdir. Hastanın muayenesinde kulak zarında delik ve çökme, orta kulak ve dış kulak kanalında iltihap görülür.

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihaplarının tanısı nasıl konulur?
Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabı tanısı kulak burun boğaz muayenesiyle konulur. İşitme testleri ve kulak bölgesinin bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirilir.

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabının tedavisi nedir?

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihapları tehlikeli olabilir ve hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabının tedavisi ameliyat ile olur. Aktif kulak akıntısı var ise, ameliyat öncesinde antibiyotikler ve kulak damlaları kullanılır. Hastanın kulağına su temasını vazelinli pamuklar veya kulak tıkaçlarıyla engellemesi önerilir. Kolesteatomlu bir kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabında ise akıntı ilaçlarla kesilmeyebilir.

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabının ameliyatı nasıl yapılır?

Kulak zarı ameliyatına “Timpanoplasti/ masteidektomi” adı verilir ve genel anestezi altında yapılır. Kronik orta kulak iltihabı ameliyatı, genellikle yeni yaklaşım olan kamera eşliğinde dış kulak kanalı içinden, dışarıda herhangi bir kesi olmadan yapılmaktır. Bu tekniğe “endoskopik timpanoplasti” denir. Çok yaygın kolesteatomu bulunan hastalarda ise mikroskop da kameraya ek olarak kullanılır. Ameliyatın temel amacı kronik orta kulak iltihabını ve varsa kolesteatomu temizlemek ve iltihapsız kuru bir orta kulak elde etmektir. Çeşitli tekniklerle işitmenin düzeltilmesi ameliyat sırasında uygulanır.

Kronik (müzminleşmiş) orta kulak iltihabında ameliyattan sonraki dönemde nelere dikkat edilmelidir?

Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler. Ameliyattan sonra birkaç kez kulak pansumanı yapılır. İşitmenin durumu ilerleyen zamanlarda yapılacak işitme testleriyle ölçülür.
Ameliyatın başarı oranı oldukça yüksektir ancak kronik orta kulak iltihabında var olan komplikasyon riskleri ameliyat sırasında da daha az sıklıkta da olsa oluşabilir.

 

Ameliyat öncesi ve sonrası dikkat edilecek durumlar, oluşabilecek komplikasyonlar ve olası riskler hakkında daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır.